Ta một đời lận đận
Thân vẫn tự lập thân
Ngồi nhìn theo số phận
Mặc năm tháng cạn dần
(Bên cửa sổ)

1

Dạo đó vô tình ta có nhau
Để rồi ngăn cách bởi vì đâu?
Em đi để lại con đường cũ
Những dấu chân in một thuở đầu…
(Dấu chân)