Có đứa vui cùng cảnh giàu sang
Con đường hoan lộ khá thênh thang
Biết còn lưu luyến khung trời cũ
Còn giữ trong tim nghĩa xóm làng
(Nhớ bạn)

1

Ngày mai trả lại cho đời
Lời ru của mẹ một thời ấu thơ
Trả về lại cõi hoang sơ
Ngôi nhà mái lá bên bờ tre xanh…
(Ngày mai trả lại)