Trả về người bạn thân thương
Cách xa lâu chẳng tiện đường ghé qua
Đồng hương lối xóm bên nhà
Cô dì chú bác ruột rà anh em
Những người đồng nghiệp thân quen
Kẻ cùng trang lứa nghèo hèn giàu sang
(Ngày mai trả lại)

1

Năm tháng trôi theo bước thời gian
Tha hương cũng đã mấy đông tàn
Tình cũ quê xưa lòng canh cánh
Chớ để xuân sau đến muộn màng
(Mùa xuân sang)