Chiều buông xuống dưới chân bờ lau sậy
Cánh chim về thả bóng giữa trời xanh
Con đường cũ khơi lòng ta thức dậy
Nghe cuộc đời như một thoáng qua nhanh.
(Con đường xưa)

1

Tình em rót xuống từng dây
Cho tôi ngày tháng ngất ngây theo đàn
Đêm qua êm giấc mơ màng
Hình như em đến gảy đàn bên tôi
(Tiếng Đàn)