Dạo ấy lòng tôi bao ước mơ
Những chiều xóm nhỏ đẹp như thơ
Mây đùn mấy núi thần tiên lắm
Mây cuộn thành sông trôi lững lờ
(Khung trời mây trắng)

1

Sao thế, chiều nay ta uống rượu
Cạn chén bao lần không thấy say
Hơi men không ngấm trong lời nói
Nên nỗi buồn đau vẫn cứ đầy
(Uống rượu một mình)