Chiều buông xuống dưới chân bờ lau sậy
Cánh chim về thả bóng giữa trời xanh
Con đường cũ khơi lòng ta thức dậy
Nghe cuộc đời như một thoáng qua nhanh.
(Con đường xưa)

1

Tôi muốn hồn thơ vọng quê hương
Một đời nắng lửa với mưa sương
Công cha chồng chất cao hơn núi
Xuống ruộng lên rừng nghĩ quá thương
(Tôi muốn)