Thao thức trong lòng chẳng nói chi
Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi đi
Từng câu nắn nót mà không gởi
Không nói nên em chẳng hiểu gì
(Tình thơ)

1

Tôi chỉ là giọt sương
Đọng hờ trên lá cỏ
Sẽ tan theo ánh dương
Khi bình minh hé mở
(Giọt sương)