Còn tiếc thương gì dưới mộ sâu
Thiên thu về với buổi ban đầu
Nắm xương khô mục cười giun dế
Chẳng thiết buồn vui, chẳng đớn đau
(Kiếp đời)

1

Trọn kiếp đời tôi vẫn lang thang
Tìm em trong những lúc mơ màng
Bài thơ viết vội còn dang dở
Về giữa chiều xưa đã lỡ làng.
(Hồi tưởng)