Tình dạo đó khi không mà dang dở
Nên ngày sau chẳng gặp lại ngày xưa…
(Hương tình xưa)

1

Thương lắm quê nhà ở miền Trung
Dấu xưa trên cát trắng chập chùng
Ngày chan lửa hạ hanh nồng gió
Mưa xám tàn đông quá lạnh lùng
(Thương quê)