Giờ tôi sống kiếp bôn ba
Nghĩ càng tội mẹ thương cha vô ngần
Xin cho tôi được một lần
Ôm quê ngon giấc ngủ gần ngày thơ.
(Trăn trở)

1

Thời gian trôi nhẹ như sương khói
Sách vở còn thơm những ước mơ
Con đường đến lớp mai từ giã
Nào biết tương lai có đợi chờ!
(Gợi nhớ)