Ta ngồi ngóng từng chuyến xe qua ngõ
Lòng mong chờ tình nhả chút tơ vương
Mong manh lắm như giọt sương trên cỏ
Cay mắt ta từng đám bụi ven đường…
(Chờ xe qua ngõ)

1

Lối đi qua lá vàng tơi tả rụng
Dưới chân người dẩm nát những tàn phai
Khi cúi xuống nhặt lên từng mảnh vụn
Buồn mênh mông trong khoé mắt u hoài
(Mùa thu qua)