Nửa khuya trở giấc mơ màng
Nghe lời ai nói dịu dàng bên tai
Nếu đời có cõi bồng lai
Tôi xin thức suốt đêm dài bên em
(Đêm ru)

1

Tình dạo đó khi không mà dang dở
Nên ngày sau chẳng gặp lại ngày xưa…
(Hương tình xưa)