Tôi đã đi qua khắp nẻo phố phường
Đã thấm thía quê người tình bạc
Đã buồn lắm những tháng ngày lưu lạc
Nỗi hoài hương chân đã muốn quay về
(Nhớ về Hải Lăng)

1

Chiều nay lá rụng đầy sân vắng
Rượu uống một mình chẳng thấy say
Thoáng hiện chân trời làn mây trắng
Mây của ngày xưa, mây vẫn bay.
(Khung trời mây trắng)