Lời yêu thương nói bằng đôi mắt
Vẫn không giấu được thẹn thùng
Chỉ dám âm thầm ấp ủ nhớ nhung
Thư viết bao lần chưa trao đã xé
(Hợp và tan)

1

Tôi đã đi qua khắp nẻo phố phường
Đã thấm thía quê người tình bạc
Đã buồn lắm những tháng ngày lưu lạc
Nỗi hoài hương chân đã muốn quay về
(Nhớ về Hải Lăng)