Ta một đời lận đận
Thân vẫn tự lập thân
Ngồi nhìn theo số phận
Mặc năm tháng cạn dần
(Bên cửa sổ)

1

Cha mẹ dạy tôi:
Làm người chỉ “ăn một đọi”
Trước sau chỉ “nói một điều”
Dù đói no đừng đánh mất tin yêu
Chớ vì lợi danh bỏ quên nguồn cội
Lời dạy đó một đời tôi tắm gội
Giữ trong tim theo từng bước ly hương
(Nhớ về Hải Lăng)