Nửa khuya trở giấc mơ màng
Nghe lời ai nói dịu dàng bên tai
Nếu đời có cõi bồng lai
Tôi xin thức suốt đêm dài bên em
(Đêm ru)

1

Năm tháng trôi theo bước thời gian
Tha hương cũng đã mấy đông tàn
Tình cũ quê xưa lòng canh cánh
Chớ để xuân sau đến muộn màng
(Mùa xuân sang)