Hành trình đã qua, ngoái đầu nhìn lại
Những buồn vui xin cảm tạ ơn đời
Tạ ơn quê từng ngày tháng xa xôi
Và ở đó chính là nơi Bụt hiện…
(Giấc mơ kỷ niệm)

1

Thầy vẫn đứng tự hào trên bục gỗ
Bụi phấn bay nhuộm mái tóc hoa râm
Dáng hanh gầy vì lối sống lao tâm
Đời hy sinh, lòng âm thầm lặng lẽ
(Thầy)