Những mùa thu, những nổi buồn xa lạ
Lá theo mưa, rơi rung trước hiên nhà
Lòng trút bỏ những ưu phiền nắng hạ
Mùa thu qua, năm tháng cũng phôi pha.
(Mùa thu qua)

1

Như bóng mát trên đường trưa oan nghiệt
Như cơn mưa trong nắng hạ oi nồng
Như phù sa lặng lẽ giữa dòng sông
Như tấm thân cò trên đồng lặn lội
(Mẹ)