Tôi chỉ là giọt sương
Đọng hờ trên lá cỏ
Sẽ tan theo ánh dương
Khi bình minh hé mở
(Giọt sương)

1

Tôi muốn đi qua những con đường
Ngập tràn trong nắng mới yêu thương
Có hơi sương đọng trên cành lá
Có tiếng cười vang nhịp trống trường
(Tôi muốn)