Ngày em theo chồng bỏ nước non
Thâu đêm chờ xế mảnh trăng tròn
Tôi ôm nỗi nhớ không phai nhạt
Giữ mãi trong hồn một dấu son.
(Giữa trái tim)

1

Tôi chỉ là giọt sương
Đọng hờ trên lá cỏ
Sẽ tan theo ánh dương
Khi bình minh hé mở
(Giọt sương)