Ta ngồi ngóng từng chuyến xe qua ngõ
Lòng mong chờ tình nhả chút tơ vương
Mong manh lắm như giọt sương trên cỏ
Cay mắt ta từng đám bụi ven đường…
(Chờ xe qua ngõ)

1

Cha mẹ dạy tôi:
Làm người chỉ “ăn một đọi”
Trước sau chỉ “nói một điều”
Dù đói no đừng đánh mất tin yêu
Chớ vì lợi danh bỏ quên nguồn cội
Lời dạy đó một đời tôi tắm gội
Giữ trong tim theo từng bước ly hương
(Nhớ về Hải Lăng)