Tình em rót xuống từng dây
Cho tôi ngày tháng ngất ngây theo đàn
Đêm qua êm giấc mơ màng
Hình như em đến gảy đàn bên tôi
(Tiếng Đàn)

1

Em có về không nắng sắp tà
Chiều hôm nhuộm tím giữa hồn ta
Hắt hiu ngọn gió mùa thu trước
Lướt nhẹ qua thềm thêm xót xa
(Đón người về)