Ta chở trên thuyền bao ước mơ
Vẫn còn dang dở những vần thơ
Thuyền lênh đênh mãi trên dòng nước
Biết sẽ về đâu những bến bờ.
(Thuyền mơ)

1

Trọn kiếp đời tôi vẫn lang thang
Tìm em trong những lúc mơ màng
Bài thơ viết vội còn dang dở
Về giữa chiều xưa đã lỡ làng.
(Hồi tưởng)