Mấy bận đông tàn xuân lại sang
Lắm lúc bâng khuâng nỗi nhớ làng
Ký ức còn nguyên thời thơ dại
Nhớ chiều truông cát trắng mênh mang
(Nhớ quê)

1

Chong đèn thức suốt đêm dài
Nhớ người ngồi viết một vài câu thơ
Đất trời như thuở hoang sơ
Trên cành sương đọng đợi chờ ngày sang
(Đêm và thơ)