Thời gian trôi nhẹ như sương khói
Sách vở còn thơm những ước mơ
Con đường đến lớp mai từ giã
Nào biết tương lai có đợi chờ!
(Gợi nhớ)

1

Tôi muốn đi qua những con đường
Ngập tràn trong nắng mới yêu thương
Có hơi sương đọng trên cành lá
Có tiếng cười vang nhịp trống trường
(Tôi muốn)