Thầy vẫn đứng tự hào trên bục gỗ
Bụi phấn bay nhuộm mái tóc hoa râm
Dáng hanh gầy vì lối sống lao tâm
Đời hy sinh, lòng âm thầm lặng lẽ
(Thầy)

1

Chiều buông xuống dưới chân bờ lau sậy
Cánh chim về thả bóng giữa trời xanh
Con đường cũ khơi lòng ta thức dậy
Nghe cuộc đời như một thoáng qua nhanh.
(Con đường xưa)