Gởi lại bờ tre bao kỷ niệm
Tôi mang tình quê đi rất xa
Có những chiều xuân nhìn én liệng
Đất khách men say nỗi nhớ nhà
(Khung trời mây trắng)

1

Ta ngồi ngắm cuối chân trời mây trắng
Vạt nắng loang tím thẫm một chiều xưa
Chiếc lá rụng bên thềm rêu vắng lặng
Về không em? Sắp đến phút giao mùa
(Không quên)