Tôi muốn đi qua những con đường
Ngập tràn trong nắng mới yêu thương
Có hơi sương đọng trên cành lá
Có tiếng cười vang nhịp trống trường
(Tôi muốn)

1

Nửa khuya mưa trút từng cơn
Nằm nghe tiếng gió oán hờn trên cây
Nỗi buồn muôn kiếp về đây
Giữa lòng lá úa rụng đầy lối đi
(Mưa khuya)