Có đứa vui cùng cảnh giàu sang
Con đường hoan lộ khá thênh thang
Biết còn lưu luyến khung trời cũ
Còn giữ trong tim nghĩa xóm làng
(Nhớ bạn)

1

Gởi lại bờ tre bao kỷ niệm
Tôi mang tình quê đi rất xa
Có những chiều xuân nhìn én liệng
Đất khách men say nỗi nhớ nhà
(Khung trời mây trắng)