Những mùa thu, những nổi buồn xa lạ
Lá theo mưa, rơi rung trước hiên nhà
Lòng trút bỏ những ưu phiền nắng hạ
Mùa thu qua, năm tháng cũng phôi pha.
(Mùa thu qua)

1

Sương mù phủ trắng núi non
Hoàng hôn thả bóng che con đường làng
Đất trời một cõi thênh thang
Lúa thơm theo gió nhẹ nhàng bay qua
(Hoàng hôn)