E ấp tình tôi như giọt sương
Long lanh trên lá cỏ bên đường
Âm thầm giữa chốn mong manh ấy
Giá buốt đêm khuya nỗi đoạn trường
(Tình như giọt sương)

1

Trọn kiếp đời tôi vẫn lang thang
Tìm em trong những lúc mơ màng
Bài thơ viết vội còn dang dở
Về giữa chiều xưa đã lỡ làng.
(Hồi tưởng)