Thương lắm quê nhà ở miền Trung
Dấu xưa trên cát trắng chập chùng
Ngày chan lửa hạ hanh nồng gió
Mưa xám tàn đông quá lạnh lùng
(Thương quê)

1

Chong đèn thức suốt đêm dài
Nhớ người ngồi viết một vài câu thơ
Đất trời như thuở hoang sơ
Trên cành sương đọng đợi chờ ngày sang
(Đêm và thơ)