Tôi chỉ là giọt sương
Đọng hờ trên lá cỏ
Sẽ tan theo ánh dương
Khi bình minh hé mở
(Giọt sương)

1

Tôi chỉ là giọt sương
Đọng hờ trên lá cỏ
Sẽ tan theo ánh dương
Khi bình minh hé mở
(Giọt sương)