Em như chén rượu hồi sinh
Để ta uống cạn mấy bình chưa say
Hồn càng thấm nỗi ngất ngây
Đáy ly vô tận dáng ai hiện về
(Ly rượu tiển đưa)

1

Nửa khuya mưa trút từng cơn
Nằm nghe tiếng gió oán hờn trên cây
Nỗi buồn muôn kiếp về đây
Giữa lòng lá úa rụng đầy lối đi
(Mưa khuya)