Năm tháng trôi theo bước thời gian
Tha hương cũng đã mấy đông tàn
Tình cũ quê xưa lòng canh cánh
Chớ để xuân sau đến muộn màng
(Mùa xuân sang)

1

Bên đời còn lại chỉ mình tôi
Tình trần chẳng lẽ trắng như vôi!
Mai em sang bến đường muôn ngả
Mộng ước ngày sau đã lỡ rồi.
(Ngày em lấy chồng)