Là vì mê mải rong chơi
Ước mơ ta vẫn một đời ước mơ
Yêu em biết đến bao giờ
Ngày sau chẳng lẽ đợi chờ ngày xưa…
(Cảm nhận tình yêu)

1

Tôi muốn đi qua những con đường
Ngập tràn trong nắng mới yêu thương
Có hơi sương đọng trên cành lá
Có tiếng cười vang nhịp trống trường
(Tôi muốn)