Ngày mai trả lại cho đời
Lời ru của mẹ một thời ấu thơ
Trả về lại cõi hoang sơ
Ngôi nhà mái lá bên bờ tre xanh…
(Ngày mai trả lại)

1

Sao thế, chiều nay ta uống rượu
Cạn chén bao lần không thấy say
Hơi men không ngấm trong lời nói
Nên nỗi buồn đau vẫn cứ đầy
(Uống rượu một mình)