Ta một đời lận đận
Thân vẫn tự lập thân
Ngồi nhìn theo số phận
Mặc năm tháng cạn dần
(Bên cửa sổ)

1

Thời gian trôi nhẹ như sương khói
Sách vở còn thơm những ước mơ
Con đường đến lớp mai từ giã
Nào biết tương lai có đợi chờ!
(Gợi nhớ)