Trả về người bạn thân thương
Cách xa lâu chẳng tiện đường ghé qua
Đồng hương lối xóm bên nhà
Cô dì chú bác ruột rà anh em
Những người đồng nghiệp thân quen
Kẻ cùng trang lứa nghèo hèn giàu sang
(Ngày mai trả lại)

1

Tình em rót xuống từng dây
Cho tôi ngày tháng ngất ngây theo đàn
Đêm qua êm giấc mơ màng
Hình như em đến gảy đàn bên tôi
(Tiếng Đàn)