Nửa khuya trở giấc mơ màng
Nghe lời ai nói dịu dàng bên tai
Nếu đời có cõi bồng lai
Tôi xin thức suốt đêm dài bên em
(Đêm ru)

1

Còn tiếc thương gì dưới mộ sâu
Thiên thu về với buổi ban đầu
Nắm xương khô mục cười giun dế
Chẳng thiết buồn vui, chẳng đớn đau
(Kiếp đời)