Anh Có Về Quê

::Xem 162::

Anh có về quê thăm Quán Ngang
Có qua Nhĩ Hạ ngóng trăng vàng
Chợ Cầu ngày ấy tường xiêu xó
Dốc Miếu thuở nào cỏ hỗn mang

Nỗi nhớ bâng quơ chiều phố thị
Niềm thương chan chứa lũy tre làng
Giọng hò ai đó trên sông vắng
Khua mái chèo khuya vắt áo sang

(Võ Văn Hoa)

This entry was posted in Các Bài Viết Khác, Thơ Của Bạn Viết. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *