Category Archives: Các Bài Viết Khác

Các bài viết của bạn bè, bài viết yêu thích, sưu tầm,….

Anh Có Về Quê

Anh có về quê thăm Quán Ngang Có qua Nhĩ Hạ ngóng trăng vàng Chợ Cầu ngày ấy tường xiêu xó Dốc Miếu thuở nào cỏ hỗn mang Nỗi nhớ bâng quơ chiều phố thị Niềm thương chan chứa lũy … Continue reading

Posted in Các Bài Viết Khác, Thơ Của Bạn Viết | Leave a comment