Bây Giờ Tóc Đã Gió Sương

::Xem 235::

Bây giờ tóc đã gió sương
Cầm tinh con ngựa tơ vương bụi hồng !
Ngàn sau mây nước tang bồng
Đường đi dễ mấy Hòn Chồng chơ vơ …
Bây giờ có gã làm thơ
Gió sương đã trải bến bờ nhân duyên !
Mô tê răng rứa lời nguyền
Trăm năm đồng vọng sao quên nẻo về …

(Võ Văn Hoa)

This entry was posted in Thơ Của Bạn Viết. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *