Tết Vội

::Xem 162::

hoamai

Thời gian vội vã lặng trôi
Mới hay Tết đã đến rồi hôm kia
Giật mình thao thức giữa khuya
Hoa Mai một đoá, Xuân kia vẫn còn?

(PBL)

Được đăng trong danh mục: Thơ Của Bạn Viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *