Hẹn Về Quảng Trị

::Xem 222::

 Nhc sĩ: Nguyn Tt Tùng | Thơ: Phm Bá Nhơn | Ca sĩ: Vân Khánh

Ca sĩ Ngc Qunh:

 Nhc nn Midi:

Hẹn một mai tôi về thăm Quảng Trị, thăm dòng sông thăm lũy tre làng. Thăm mảnh đất một thời nuôi tôi lớn, thuở ấu thơ hôm sớm vẫn đi về.

Quảng Trị ơi, mới vừa xa mà lòng nhớ không nguôi. Làm sao quên những ngày đông tháng hạ, làm sao quên chiều Đông Hà, Cam Lộ. Bến Hải buồn hoang vắng bãi bồi xa. Làm sao quên đất Hải Lăng con đê nằm ngăn nước, bến cây Da đò ván mạn trơ mòn.

Và nhớ, nhớ mối tình xưa thuở yêu đầu lưu luyến, mộng chưa thành con nước rẽ chia hai. Thạch Hãn ơi buồn khơi dòng Vĩnh Định, người thương tôi em biền biệt nơi mô. Quảng Trị ơi! Quảng Trị ơi! hởi ai từng đi biệt mới hay lòng da diết nổi hoài mong. Chư trong tôi quê hương ngàn ước vọng, hẹn một mai con nước sẽ xuôi dòng.

Được đăng trong danh mục: Nhạc Phổ Thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *