Về Ngắm Dòng Hương Giang

::Xem 138::


 Nhc sĩ: Lê Phùng | Thơ: Phm Bá Nhơn | Ca sĩ:

 Nhc nn miđi:

Ta về ngắm lại một dòng sông
Nước vẫn xanh trong giữa mịt mùng
Hương Giang soi bóng cầu Gia Hội
Bến cũ trăng thưa có đi chờ
Ta về ngắm lại chuyện tình xưa
Say sưa câu hát khúc Nam Bình
Lung linh sóng nước miền Hương Ngự
Ai thả đèn trôi cõi lặng thinh…
Ơ ơ ơ hơ..hơ…hơ….
Cầu nối đôi bờ đưa em sang
Nghiêng nghiêng vành nón dưới nắng vàng
Gió ru lay nhẹ tà áo tím
Có kẻ sang sông chút ngỡ ngàng…
Cầu nối đôi bờ đưa em sang
Nghiêng nghiêng vành nón dưới nắng vàng
Gió ru lay nhẹ tà áo tím
Có kẻ sang sông chút ngỡ ngàng
Ta về ngắm lại một dòng sông
Ta về ngắm lại một dòng sông…

Được đăng trong danh mục: Nhạc Phổ Thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *