Quê Hương Ơi

::Xem 159::

 Nhc sĩ: Nguyn Phú Yên | Thơ: Phm Bá Nhơn | Ca sĩ: Vân Khánh

      1. QueHuongOi-VanKhanh.mp3 - Van Khanh

 Nhc nn midi:
      2. Que Huong Oi -midi - Nguyen Phu Yen


Quê hương ơi, hai tiếng thiêng liêng suốt đời mãi nhớ
Tôi vẫn mang theo trên từng bước tha phương
Là nơi lần đầu gọi tiếng thân thương
Là nắm đất chôn từng núm ruột
Quê hương ơi làm sao tôi quên được
Buổi học đầu tiên mẹ dắt đến trường
Là con đường qua rú qua truông
Là tiếng mẹ ru, ngọt lịm tuổi thơ buồn…
Ơ!!! chẳng ở nơi đâu như ở quê tôi
Lam lũ sức người trồng cây trên cát
Có bóng mẹ cha đồng cạn đng sâu
Đất cằn khô xanh bí xanh bầu…
Quê hương ơi!!! lòng tôi nhớ lắm
Bầu trời xanh hun hút những đường quê
Tôi đã đi tháng ngày lưu lạc
Nhớ quê hương lòng tôi muốn quay về….

This entry was posted in Nhạc Phổ Thơ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *