Lỡ Làng

::Xem 136::


 Nhc sĩ: Châu K | Thơ: Phm Bá Nhơn | Ca sĩ: vân Khánh

 Nhc nn midi:

Cô gái làng bên xuân đã phai
Chẳng thèm lược giắt với trâm cài
Hồng nhan nên số đời thêm bạc
Gối chiếc phòng không, phòng không biết đợi ai?
Mười hai bến nước giữa đục trong
Cắm sào cô chẳng chịu sang sông
Quạnh hiu trước thềm hoa cau rụng
Héo hắt vườn sau, vưn sau một khóm hồng.
Ngày đó ông tơ xe trăm mối
Mỉm cười cô bảo: Chợ còn đông
Từ lúc chợ tàn lòng thêm rối
Chẳng biết tìm đâu, tìđâu sợi chỉ hồng!…
Đời đã xế chiều hết ngóng trông
Có lẽ cô em đã ế chồng
Thôi đành trút đổ cho duyên phận
Lặng lẽ neo thuyền ở cuối sông.

Được đăng trong danh mục: Nhạc Phổ Thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *