Về Huế

::Xem 395::

 Nhc sĩ: Võ Công Diên | Thơ: Phm Bá Nhơn | Ca sĩ: Bo Yến

      1. Ve Hue - ca si Bao Yen - Bao Yen

 Ca sĩ Vân Khánh:

      2. Ve Hue ca si Van Khanh - Van Khanh

Ai có về xứ thần tiên thơ mộng
Nhắn Huế xưa tôi lại muốn quay về.
Vầng trăng củ soi dòng Hương muôn thuở
Khúc sáo lòng da diết nổi đê mê.

Ai có về viếng thăm chùa Thiên Mụ
Phía mờ xa mây trắng núi non xanh
Mùa ve hát trên cành khô nắng hạ
Tháp vươn cao cho nòi giống yên lành
Huế ơi! nay về với với Huế
Nghe ngàn thông reo ru phiến đá buồn bên Hoàng Thành xưa
Nghe khúc Nam Ai thuyền thương bến đậu xin đợi tôi về với Huế hôm nay.

Ai có về xứ Thần tiên thơ mộng
Nhờ ghé thăm Gia Hội bến trăng vàng
Tình vương vấn thơ tràn tuôn nốt nhạc
Ôm trăng nằm êm ái giữa thôn trang

Ai có về ghé thăm mùa sương lạnh
Ngắm vườn xưa khóm trúc bóng tre xanh
Lòng thương nhớ tôi về qua Vĩ Dạ
Nón che nghiên em chở gió đi về
Huế ơi! nay về với Huế
Ngắm dòng Hương Giang ru khúc Nam Bình xao động lòng ai
Nghe khúc Nam Ai thuyền thương bến đậu xin đợi tôi về với Huế hôm nay.

This entry was posted in Nhạc Phổ Thơ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *