Hồi Tưởng

::Xem 361::


 Nhc sĩ: Vĩnh Trí | Thơ: Phm Bá Nhơn | Ca sĩ: Thanh Phong

      1. Hoi Tuong - Thanh Phong

Mt bui chiuu xưa lớp học tan
Nhìn em ôm cặp bước qua làng
Bâng khuâng chút nng vn lên tóc
Ng ngàng phút giây cht nhìn nhau
Từ đó lòng tôi luôn nhớ mong
Ch em bao ngày vâm thm
Li yêu tôi vn chưa kp nói
Bài thơ vn chưa trao tay ngưi…
Ri năm tháng phiêu bng
Tôi tìm em trong nhng gic mơ hng
Đi tôi kiếp long đong
Vn tìm em trong ni nh mênh mông
Chiu nay bưc qua thm
Nh ngày xưa bao giây phúêđm
Ch áo trng qua thm
Gia hoàng hôn mình tôi nh v em…

This entry was posted in Nhạc Phổ Thơ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *