Đêm Và Thơ

::Xem 99::

 
Chong đèn thức suốt đêm dài
Nhớ người ngồi viết một vài câu thơ
Đất trời như thuở hoang sơ
Trên cành sương đọng đợi chờ ngày sang
Hồn tôi rảo bước lang thang
Khuya nay em đến dịu dàng trong mơ
Nỗi lòng nghe trắng như tơ
Đêm thâu tôi viết vần thơ chung tình.
 

Được đăng trong danh mục: Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *