Bướm Tình

::Xem 164::

      1. Buom Tinh - Phan Xuan Thi
 
Ngồi chờ con bướm bay qua
Nghe trong kỷ niệm như là dáng em
Màu cánh bướm thấy rất quen
Vườn xưa cổng khép cài then hôm nào
Vẫn còn thương nhớ dạt dào
Vẫn chờ mong bướm bay vào với ta
Tháng ngày rồi sẽ phôi pha
Thềm xưa hoa vẫn mặn mà sắc hương
Bâng khuâng tôi đứng trong vườn
Lặng nhìn cánh bướm nhớ thương từng ngày
Nương theo gió, gởi theo mây
Mong gì một buổi sum vầy đã xa
Vẫn nồng thắm, vẫn thiết tha
Về đâu hỡi bướm cho ta theo cùng
Dẫu mai cách trở nghìn trùng
Với ta lòng vẫn thủy chung một đời.
 

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *