Nhớ Bạn

::Xem 132::

      1. Nho Ban - Bach Hac
 
Chẳng biết chiều nay bạn ở đâu?
Có còn lưu luyến thuở ban đầu
Quê nhà xa ngái tình muôn dặm
Đò giang cách trở mấy sông sâu.
Từ đó lâu rồi chưa gặp lại
Cách chia mỗi đứa một phương trời
Tháng năm mờ khuất thời thơ dại
Chất chồng ký ức tuổi rong chơi
Những đứa không đành xa lũy tre
Âm thầm ấp ủ với tình quê
Một đời cố giữ lòng chung thuỷ
Nghèo khó gian lao cũng chẳng nề
 
Có đứa vui cùng cảnh giàu sang
Con đường hoan lộ khá thênh thang
Biết còn lưu luyến khung trời cũ
Còn giữ trong tim nghĩa xóm làng
Bao đứa tha phương vẫn dãi dầu
Mãi còn lận đận bởi vì đâu
Bốn mùa vất vả theo cơm áo
Lòng ngóng quê xa nặng nỗi sầu
Mấy đứa gởi đời nơi đất khách
Lưu lạc bên kia nửa địa cầu
Cuối năm soi bóng mình trên vách
Nhớ nhà thao thức những đêm thâu
Tôi vẫn là tôi của ngày xưa
Những lần cạn chén mãi chưa vừa
Quê ơi! Bạn cũ ai còn mất
Xao xuyến lòng tôi những sớm trưa.

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *