Đợi Chờ

::Xem 122::

      1. Doi Cho - Track Artist
 
Ta đã từng quen nỗi ngóng chờ
Xưa kia ngóng mẹ thuở còn thơ
Những đêm chờ đợi ngày mai đến
Nhẹ bước thời gian mãi hững hờ
Những cuộc tình đi qua rất vội
Mà sao còn gặp mãi trong mơ
Có những dòng sông không bến đợi
Mặc cánh buồm trôi nước lững lờ
Em đã về đâu giữa cuộc đời?
Lẽ nào chưa mỏi bước rong chơi
Ngàn năm mây trắng còn bay mãi
Biết có gặp nhau ở cuối trời
Ta vẫn yêu em vẫn đợi chờ
Vui buồn gởi trọn những vần thơ
Một mai thương nhớ ta thành đá
Trong cõi thiên thu mãi đợi chờ.
 

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *