Tiễn Biệt

::Xem 112::

 
 
Em hỏi rằng khi đi lấy chồng
Hay tin tôi có trách gì không
Có buồn khi chẳng còn chung lối
Có đến chia vui chén rượu nồng?
Giấu kín trong lòng bao nhớ nhung
Tôi em cách trở giữa muôn trùng
Tiễn người quay gót về phương khác
Phố cũ năm xưa vẫn lạnh lùng.

Được đăng trong danh mục: Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *