Tiễn Biệt

::Xem 119::

 
      1. Tien Biet - Track Artist
 
Em hỏi rằng khi đi lấy chồng
Hay tin tôi có trách gì không
Có buồn khi chẳng còn chung lối
Có đến chia vui chén rượu nồng?
Giấu kín trong lòng bao nhớ nhung
Tôi em cách trở giữa muôn trùng
Tiễn người quay gót về phương khác
Phố cũ năm xưa vẫn lạnh lùng.

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *