Ngày Lên Xe Hoa

::Xem 101::

 
 
Sẽ có một ngày tay nắm tay
Rượu mừng tiệc cưới ngất ngây say
Xe hoa đến đậu ngay đầu ngõ
Chở mất em đi khỏi xứ này.
Môi của em hồng, má đỏ hây
Long lanh đôi mắt lệ đong đầy
Xa rồi em có hằng lưu luyến?
Một mối tình xuân vẫn chất đầy!

Được đăng trong danh mục: Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *