Ngày Lên Xe Hoa

::Xem 109::

      1. Ngay Len Xe Hoa - Track Artist
 
 
Sẽ có một ngày tay nắm tay
Rượu mừng tiệc cưới ngất ngây say
Xe hoa đến đậu ngay đầu ngõ
Chở mất em đi khỏi xứ này.
Môi của em hồng, má đỏ hây
Long lanh đôi mắt lệ đong đầy
Xa rồi em có hằng lưu luyến?
Một mối tình xuân vẫn chất đầy!

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *