Cảm Nhận TìnhYêu

::Xem 218::

      1. Cam Nhan Tinh Yeu - Track Artist
 
Là vì mê mải rong chơi
Ước mơ ta vẫn một đời ước mơ
Yêu em biết đến bao giờ
Ngày sau chẳng lẽ đợi chờ ngày xưa
Gặp nhau trong cõi tình cờ
Nào ai biết được bến bờ nơi đâu
Giữa dòng phó mặc nông sâu
Vô minh ta mãi giăng câu giữa trời
Yêu mình vì quá yêu người
Nửa đêm trở giấc lạy trời thứ tha
Nằm nghe ngày tháng đi qua
Trên đầu một đám mây tà cuối thu
Ru mình lệ ứa lời ru
Ước mơ thôi vẫn mịt mù ước mơ
Trăm năm sóng vẫn xô bờ
Nỗi niềm xưa vẫn vật vờ gió mây
Giá mà em lại về đây
Để lòng cam chịu đắng cay cũng đành.
 

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *