Gợi Nhớ

::Xem 133::

      1. [mp3j
 
Rộn rã sân trường lớp học tan
Áo trắng tung bay dưới nắng vàng
Nhạc ve réo rắt trên cành phượng
Năm học hết rồi hè sắp sang.
Thời gian trôi nhẹ như sương khói
Sách vở còn thơm những ước mơ
Con đường đến lớp mai từ giã
Nào biết tương lai có đợi chờ!
Từ đó dòng đời đã cách ngăn
Thoáng nhìn vừa xế mấy mùa trăng
Lòng tôi vẫn nhớ ngày xưa ấy
Một thuở hồn nhiên quá nhẹ nhàng.
 

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *