Ngày Em Lấy Chồng

::Xem 134::

      1. [mp3j
 
Sắp tới người ta cưới em rồi
Tôi nghe vị đắng đọng trên môi
Mùi hương kỷ niệm thoang thoảng ngọt
Theo bước em về nhớ quá thôi.
Bên đời còn lại chỉ mình tôi
Tình trần chẳng lẽ trắng như vôi!
Mai em sang bến đường muôn ngả
Mộng ước ngày sau đã lỡ rồi.
Ngày bước theo chồng em có đôi
Mười hai bến nước thuyền em trôi
Chiều chiều đứng ngóng về quê ngoại
Em có bao giờ nhớ đến tôi ?
Rượu uống bao chiều đã mềm môi
Nhìn mây thương nhớ chốn xa xôi
Trăm năm cạn chén sầu ly biệt
Cúi xuống một mình tôi với tôi.

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *