Đêm Ru

::Xem 122::

      1. Dem Ru - Track Artist
 
Nửa khuya trở giấc mơ màng
Nghe lời ai nói dịu dàng bên tai
Nếu đời có cõi bồng lai
Tôi xin thức suốt đêm dài bên em
Mùi hương tóc đã thân quen
Nhớ nhung cũng hóa thành men ân tình
Em là ấm thuốc hồi sinh
Để tôi uống cạn cho mình gần nhau
Đêm nay tiếp đến ngày sau
Vẫn còn thấp thoáng nỗi đau rập rình
Nói đi, em chớ lặng thinh
Bao giờ đến lúc chúng mình có nhau?

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *