Ly Rượu Tiễn Đưa

::Xem 277::

      1. Ly Ruou Tien Dua - Track Artist
 
Em như chén rượu hồi sinh
Để ta uống cạn mấy bình chưa say
Hồn càng thấm nỗi ngất ngây
Đáy ly vô tận dáng ai hiện về
Nát lòng chẳng biết tỉnh mê
Tiễn đưa đừng nhắc hẹn thề làm chi
Ta hồi sinh giữa chia ly
Yêu thương thôi chẳng ra gì từ đây
Men tình ngọt lắm mà cay
Dẫu cho đời đã dạn dày gió sương
Ngày mai đôi đứa đôi đường
Nắng chiều bên đó mãi vương hồn này.
 
 

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *