Thuyền Mơ

::Xem 123::

      1. Thuyen Mo - Ngo Dinh Long
 
Ta chở trên thuyền bao ước mơ
Vẫn còn dang dở những vần thơ
Thuyền lênh đênh mãi trên dòng nước
Biết sẽ về đâu những bến bờ.
Ta vẫn một mình trong hoang vắng
Trời đất vô tình vẫn nắng mưa
Thuyền đi theo mãi cùng năm tháng
Em vẫn chưa về giữa bến mơ.
Ta mãi lênh đênh giữa cuộc đời
Nay xuân mai hạ khắp muôn nơi
Vẫn còn thấy bóng con thuyền cũ
Thấp thoáng theo ta suốt một thời.
 

This entry was posted in Nghe Thơ, Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *