Thuở Ban Đầu

::Xem 191::

Gặp em từ thuở ban đầu
Cớ sao cứ ngỡ đã lâu lắm rồi
Tôi về lòng thấy bồi hồi
Chập chờn giấc mộng như ngồi đợi ai
Thế rồi có một sớm mai
Gặp em lần nữa thêm dài nhớ mong
Ví dầu em ở cuối sông
Có nghe con nước xuôi dòng tương tư.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *