Cha

::Xem 94::

Suốt cả đời cha lắm dãi dầu
Bốn mùa lặn lội giữa đồng sâu
Nắng mưa chẳng quản gì sương gió
Từ thuở còn xanh đến bạc đầu
Ngày hạ lên rừng cha đốt than
Thân gầy quen chịu cảnh gian nan
Bước chân phiêu bạt chiều nghiêng bóng
Mơ ước đời con hết cơ hàn
Cha sống cũng vì những đứa con
Ngày đi mộng ước vẫn chưa tròn
Hai vai nặng nợ đời cơm áo
Năm tháng âm thầm những héo hon
 
Con lớn lên giữa chốn tha hương
Mang nặng tình cha đi muôn phương
Đêm nằm đất khách nghe nỗi nhớ
Nặng trĩu niềm thương giữa dặm trường
May mắn đời con mộng ước thành
Gối đầu sự nghiệp thỏa công danh
Vội vàng chi lắm cha khuất bóng
Chẳng kịp cho con được đáp đền
Đốt nén hương lòng để nhớ cha
Cầu mong tìm lại những ngày qua
Cho con thầm tạ ơn trời biển
Ước được gần cha đến tuổi già.
 

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *