Gởi Nắng

::Xem 65::

Gởi thêm mấy giọt nắng vàng
Giữa mùa đông giá cho nàng ấm thân
Tháng này trời rét run chân
Tôi mang hơi ấm để dâng cho nàng
Nơi đây gió nắng chói chang
Vì thương nên nhặt nắng vàng gởi em.
 

Được đăng trong danh mục: Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *