Chiếc Khăn Đóng Của Cha

::Xem 118::

Người về biền biệt nơi đâu
Đường kim múi chỉ từ lâu bạc mầu
Khăn xưa cha đội trên đầu
Thương bàn tay mẹ ngồi khâu bên chồng
Đã qua một thuở mặn nồng
Nay khăn đóng củ vẫn cùng với ta
Bây giờ thiếu bóng mẹ cha
Buồn khơi ngõ vắng người cha mịt mờ
Ai đâu đoán được chữ ngờ
Một giờ sum họp nữa giờ ly tan
Con quỳ dưới nén nhang tàn
Nhớ ngày trẽ dại lên ngàn với cha
Ngậm ngùi đã những mùa qua
chiếc khăn đóng giữa canh tà nên thơ

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *