Huế Vào Xuân

::Xem 160::

Bây giờ Huế đã vào xuân
Say sưa én liệng nơi gần nơi xa
Đất trời đua nở ngàn hoa
Nhớ ai bướm trắng dạo qua cuối vườn
Mây vương sợi nắng bên đường
Dập dìu lữ khách phố phường xôn xao
Mời xuân cạn chén rượu đào
Cảm thương giọng nói lòng trao nỗi lòng
Thủy chung người vẫn chờ mong
Một đời xuôi ngược bên dòng Hương Giang
Huế ơi sâu lắng dịu dàng
Như câu mái đẩy rộn ràng tim tôi
Bây chừ có Huế đây rồi
Một mai xa cách buồn ơi hỡi buồn
Ai xua mây cuốn về nguồn
Cho tôi cùng Huế đưa hồn vào xuân

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *