Xa Chồng

::Xem 91::

Xa chồng em có buồn không
Chồng đi vợ ở lòng trông mõi mòn
Nghĩa tình như nước với non
Vợ đi chồng ở héo hon một thời
Đã se duyên nợ cho đời
Nên em đâu muốn phải rời nữa ly
Kể từ dạo ấy chồng đi
Nhớ ai là nhớ, buồn chi thật buồn
Vu quy chờ giọt mưa nguồn
Thương chồng em đợi mây tuôn về trời

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *