Tết Có Em

::Xem 77::

Tết nầy ta đã có em
Cho nên cũng chẳng bon chen làm gì
Tết ni hơn cả mọi khi
Có em anh muốn làm chi thì làm
Tết nay sung sướng vô vàn
Cái tâm cái xác an nhàn hơn xưa
Có em tối sớm chiều trưa
Anh không dãi nắng dầm mưa tão tần
Tết ni khoan khoái muôn phần
Nên chi chẳng có gì cần bằng em.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *