Xuân Mới

::Xem 103::

Xuân đến xuân đi, giữa đất trời
Để người nhớ lắm, dáng xuân ơi
Bao mùa giữ trọn, lời ước hẹn
Nay đã về đây, với cuộc đời  
Mời xuân nhấp cạn chén cùng tôi
Một mai duyên nợ kết thành đôi
Say sưa ngủ giấc trong vườn mới
Rộn rã đào mai đã nở rồi  
Nắng vẫy chào xuân vừa đang tới
Chen chân góc phố chật niềm vui
Chúc mừng năm mới, mừng thêm tuổi
Nội ngoại sum vầy khách tới lui  
Rồi đây chim én qua đầu núi
Để giữa đất lành lá vẫn xanh
Âm thầm tôi gọi tên mùa cũ
Lặng lẽ vườn em trái trỉu cành

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *