Đêm Nguyên Tiêu

::Xem 74::

Đêm nguyên tiêu, ngắm phố phường
Chìm trong cõi mộng lòng vương câu Kiều
Ngẫm mình như kẻ đang yêu
Nửa phen trong cuộc lắm điều hờn ghen
Đêm nguyên tiêu, ngấm hơi men
Đèn chong trăng toả sáo kèn chen nhau
Lung linh thơ phú muôn màu
Trao xuân trọn buổi lời chau chuốt lời
 
Đêm nguyên tiêu, rộn khách mời
Ta về vui với đất trời cỏ cây
Bầu thơ chung một kiếp nầy
Nghĩa tình non nước chất đầy đôi vai.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *