Làng Tôi

::Xem 128::

Làng tôi trên đất miền Trung
Một vùng đồi núi chập chùng sau lưng
Từ xưa đây cũng là rừng
Dân tôi chung sức lấp bưng mở làng
Mấy đời vất vả gian nan
Lũy tre xanh ấy nay càng thêm xanh
Đã qua mấy độ tan tành
Chiến tranh bão lụt trời hành trăm phen
Thương quê khổ cực từng quen
Đói no cùng chịu tối đèn có nhau
Quê tôi ít kẻ sang giàu
Nhưng người giỏi đánh giặc Tàu giặc Tây
Trời cho văn võ đủ đầy
Ruộng đồng tươi tốt sum vầy cháu con
Câu ca dao mãi sắt son
Ngọt ngào lời mẹ ươm tròn tuổi thơ
Ra đi cho thỏa ước mơ
Vẫn không quên chỗ nương nhờ ngày xưa.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *