Về Xứ Anh Đào

::Xem 103::

Ta tìm đến giữa muôn trùng vạn dặm
Theo người qua thăm xứ sở anh đào
Hoa nở rộ khắp nẽo đường xa thẳm
Để ta say từng góc phố xôn xao
Lòng muốn hỏi đất trời nơi ta dạo
Hoa đào ơi! Ai tạo bởi mùa xuân?
Bao lần ngắm cánh tàn bay lẫn thẩn
Vô tình rơi sao chẳng chút phân trần
Ta muốn gọi từ không gian tím thẳm
Nơi muôn màu rực rỡ ngút ngàn xa
Mai sau lỡ không về hoa có nở
Vẫn theo ta ngào ngạt đến quê nhà
Chút vội vã xin chào em xứ lạ
Dẫu một lần Đâu phải dễ phôi pha !.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *