Với Mình

::Xem 89::

Sáng suốt khi thời tâm khởi sắc
Lỗi lầm tại lúc trí vô minh
Nên cần đại lượng cho kẻ khác
Nhưng chớ khoan dung với chính mình.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *