Ngẫm

::Xem 71::

Nếu đem so một đời viên ngọc quý
Có hơn chi, chỉ đẹp lúc đang nhìn
Ánh bình minh và mặt trời sáng rực
Chẳng sánh bằng hạnh phúc với niềm tin.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *