Ngẫm

::Xem 82::

Nếu đem so một đời viên ngọc quý
Có hơn chi, chỉ đẹp lúc đang nhìn
Ánh bình minh và mặt trời sáng rực
Chẳng sánh bằng hạnh phúc với niềm tin.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *