Những Lời Ba Gửi Cho Con

::Xem 73::

Những dòng ba viết vội
Giữa tháng ngày trôi nổi
Lời thơ từ nguồn cội
Từ giếng nước quai nôi
Trong nỗi khổ than ôi
Cùng niềm vui gấp bội
Nơi dòng sông tắm gội
Của cả một đời người
Ba gửi những nụ cười
Cho đàn con bé nhỏ
Vươn lên từ nghèo khó
Để có được ngày mai
Nhờ khối óc đôi vai
Trên đường dài thật dài
Bao dung và đại lượng
Gắn bó với yêu thương
Cuộc đời là chiến trường
Cam go và cay đắng
Là người khi muốn thắng
Phải giữ chặt dây cương
Đôi khi cần phải gượng
Chí dũng tính phi thường
Người đời nhưng của tạm
Chớ lạm dụng tham lam
Đừng gieo oan dụ ác
Chẳng phụ bạc hại nhân
Không lừa thầy phản bạn
Trọn đạo nghĩa trung quân
Đời người chẳng bao lâu
Nhưng nghiệp chướng rất dài
Danh thơm còn mãi mãi
Phước đức ắt hoàn lai.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *