Về Ngắm Hương Giang

::Xem 66::

Ta về ngắm lại một dòng sông
Nước vẫn trong xanh giữa mịt mùng
Hương Giang soi bóng cầu Gia Hội
Bến củ trăng thanh chiếu mạn rồng
 
Thuyền lướt nhịp nhàng xua tiếng động
Say sưa giọng hát khúc Nam Bình
Lung linh mặt nước miền Hương Ngự
Ai thả đèn trôi cỏi lặng thinh
 
Cầu nối đôi bờ đưa em sang
Nghiêng nghiêng chiếc nón dưới nắng vàng
Gió ru lay nhẹ tà áo tím
Để kẻ ngang sông chút ngỡ ngàng
 
Khúc ruột một đời nước chảy qua
Sông xanh tắm mát dãi sơn hà
Phù sa góp nhặt nuôi hồn đất
Còn mãi với người chẳng muốn xa.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *