Xuân Đi

::Xem 90::

Lặng nhìn vạt nắng ngang qua
Dường như xuân đã vừa xa mất rồi
Chén trà đắng lịm môi tôi
Lã lơi mây trắng buồn trôi cuối trời
Ước gì nắng ở đây chơi
Cùng ta suốt cả một đời với xuân
Trăm năm dẫu cũng bao lần
Vẫn còn vẹn kiếp phong trần dẻo dai.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *