Phút Hoài Niệm

::Xem 92::

Ta mơ một sớm khung trời ấy
Vạt áo làm khăn lau mắt em
Làm đóa hoa quỳnh khuya nở muộn
Ngoài sân lặng lẽ với đêm đen
 
Vẫn muốn em như làn gió thoảng
Những chiều thổi nhẹ mát làn da
Hương bay về khắp nơi vô tận
Quyến rũ vành môi nét đậm đà
 
Nhưng rồi tất cả bao hoài niệm
Chảy suốt qua tim đọng giữa đời
Như làn mây cũ thường bay tới
Hóa đám mưa nguồn lấp biển khơi
 
Giữa trời tím ngắt cao vời vợi
Thả nỗi niềm riêng bay thật xa
Hãy thôi cất dấu bao mong đợi
Những ước mơ đầu những thiết tha.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *