Vẫn Còn

::Xem 77::

Vẫn còn duyên nợ trả vay
Vẫn còn ánh mắt thêm say ân tình
Một khi mình chỉ một mình
Thương người lẻ bóng hành trình suốt đêm
Vẫn còn giây phút êm đềm
Nâng niu vạt áo bên thềm gió  bay
Vẫn còn  nhớ những tháng ngày
Còn đường lá đổ nơi này năm xưa
Những chiều hò hẹn đón đưa
Vẫn mơ chiếc bóng sớm trưa đi về
Vẫn còn giữ vẹn lời thề
Với tôi lòng vẫn một bề thủy chung.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *