Đưa Người Về Dưới Mộ

::Xem 159::

Tiễn biệt người về với mộ sâu
Ngày đi quên hết vạn ưu sầu
Dấu chân gõ nhịp mờ trên đất
Đưa xác xa hồn mãi tận đâu.  
 
Lửa tàn khói quyện nặc trầm hương
Giữa tứ phương bay cõi vô thường
Âm binh đứng dạo vòng đao pháp
Nâng cỗ quan tài chẳng tiếc thương.  
 
Khăn chít quanh đầu trắng áo sương
Lặng lẽ dần xa những phố phường
Đời người cũng chỉ như hoa lá
Chẳng thiết buồn vui chẳng vấn vương.  
 
Một mai ta cũng về dưới mộ
Ngủ giấc ngàn năm chẳng trối trăn
Bốn bề rễ rẹn vây mấy lớp
Quấn nắm xương khô thế chiếu chăn  
 
Thôi cũng chớ buồn, chớ thở than
Vì đời lúc hợp có lúc tan
Như ngàn cây mọc trên gành thác
Xanh mấy rồi đây cũng phải tàn.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *