Đêm Thu Thị Trấn

::Xem 70::

Đêm nay thị trấn lao xao gió
Hương sữa theo ngày lặng lẽ  trôi
Người xa biền biệt mùa rơi lá
UÙa vạt sương thu phủ trắng trời
 
Chuông đổ trên chùa vang ngõ vắng
Vọng về lay động tấm lòng tôi
Khuya nay phố củ say trong mộng
Tieån bóng trăng ñeâm lặn  cuối đồi
 
Ai trên những chuyến xe qua vội
Có chở theo về những sớm mơ
Thương người nhặt lá bên hè vắng
Khuất dưới làn sương bóng mập mờ
 
Thị trấn âm thầm tiển đêm đi
Tôi ngồi nghỉ ngợi nhớ nhung chi
Ngàn sau tìm giữa mùa thu đến
Chỉ lá vàng rơi chẳng thấy gì.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *