Thời Gian Và Khoảng Cách

::Xem 71::

Em có biết thời gian và khoảng cách
Đã làm ta xơ xác héo hon gầy
Thời gian ơi, sao không là một thoáng?
Khoảng cách đời đo đủ những gang tay.
 
Em đã lỡ ru hồn ta ngây ngất
Cho ta say thiếp lặng đã bao ngày
Xin hãy đến lay tấm lòng động đậy
Dù một lần rồi vội vã đi ngay
           
Dòng thời gian đưa đời theo năm tháng
Mộng có tàn như những vạt mây trôi
Em có đến thuở đất trời nắng hạn
Hay vô tình bỏ mặc chỉ mình tôi.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *