Thuở Mộng Mơ

::Xem 99::

Ngày ấy em qua trước cổng trường
Tay ôm cặp sách mắt đưa hương
Em làm tôi ngã theo gió nhẹ
Thổi má thêm hồng áo lấm sương
 
Xao xuyến lòng tôi nỗi nhớ thương
Qua bao mùa phượng nở bên đường
Mộng đời khép giữa mùa thu chết
Ngọn lá buồn rơi bao vấn vương
 
Tôi em biền biệt xa muôn hướng
Không hẹn nên duyên chẳng đợi chờ
Mỗi mùa trước cổng hoa phượng nở
Nhắc nhở tôi về thuở mộng mơ.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *