Nguyện Cùng Non Nước

::Xem 69::

Ta ra đi, để có ngày về lại
Với quê hương xa ngái vẫn đang chờ
Thuở cất bước, mang theo lời nguyện ước
Câu thề xưa ấp ủ mãi trong mơ.
 
Ta nghe rõ, từ nghìn trùng cách trở
Tiếng nước non mỗi sớm vọng xao lòng
Hỡi Trường Sơn ! Từ ngút ngàn muôn dặm
Khúc sông dài sữa mẹ chảy xanh trong.
 
Tổ Quốc tôi! Giữa tim bừng sáng rực
Đã bao đời chói lọi đất Hùng thiêng
Xây tương lai, Người mang gươm mở cõi
Để cháu con vui cảnh nước nhà yên.
 
Ta ra đi, để có ngày trở lại
Ươm mầm xanh, gương nòi giống Tiên Rồng
Trời biển rộng, lòng chung cùng chí cả
Nguyện sẽ về góp sức với non sông.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *