Một Thoáng Đêm Say

::Xem 91::

Hãy uống cùng ta chén rượu mời
Tiếc chi nữa cuộc để say chơi
Ngất ngây từng giọt mùi men đắng
Ngấm cốt xương tan hóa rã rời
 
Hãy thã hồn xuôi về bến đợi
Ta mời chạm cốc suốt đêm nay
Một mai mê ngũ bờ trăng mộng
Quên chuyện buồn vui chốn đọa đày
 
Rượu rót đầy ly bầu cạn đáy
Ta ngồi uống nốt vạn ngày xuân
Đêm say đắp tấm thân quằn quại
Một thóang trăm năm hiện đến gần.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *