Một Thoáng Dòng Sông

::Xem 64::

Chiều ấy đi qua một dòng sông
Tôi như chim én giữa muôn trùng
Một đời bay mãi đôi cánh mõi
Muốn đậu bên bờ soi bóng sông
 
Làn nước trong xanh, trời mênh mông
Để tôi nhớ mãi đến vô cùng
Sông ơi chảy suốt bao năm tuổi?
Mà vẫn hòa chung áng mây hồng
 
Dòng nước trôi về, chim bay xa
Ân tình chẳng lẽ sẽ phôi pha
Cố tìm chiếc lá mùa thu ấy
Rũ xuống sông xưa bóng nguyệt tà
 
Chiều nay thoáng thấy dòng sông rộng
Trong trí mơ hồ nước chảy qua
Tôi thả hồn tôi vào trong mộng
Tìm giữa sông xưa chút mặn mà.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *