Đêm Với Trăng

::Xem 73::

Đêm thức say đùa với bóng trăng
Ta ngồi dưới bến ngắm chị Hằng
Trần truồng da dẽ xinh như ngọc
Mình trăng khiêu gợi chút lố lăng
 
Ta vói qua bầu trời tĩnh lặng
Tha hồ ve vuốt ánh trăng mơ
Canh khuya em xuống sau lưng núi
Ta đắp sương đêm ngủ dật dờ
 
Bao mùa sau đến ai có nhớ
Những lần ta đã, với Hằng Nga
Vẫn không quên được đêm thanh vắng
Ước hẹn cùng trăng, dẫu xế tà.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *