Tình Đôi Bờ Đất

::Xem 66::

Đôi bờ đất đứng mãi trong mơ
Bênnhau mấy kiếp vẫn mong chờ
Trên sông xuôi ngược bao nhiêu bến
Suốt đời soi mặt nước xanh lơ
Thương mùa lũ xoáy bờ đất lở
Tắm hạt phù xa cỏ xác xơ
Ta nghe bên nớ từng hơi thở
Gọi buồn chim hót tiếng bơ vơ
Cùng một dòng sông không duyên nợ
Đôi bờ cách trở đã từ lâu
Sao ta cứ ngỡ như chồng vợ
Vì vẫn nằm chung một mái đầu.
 

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *